پله‌ی اول برای موفقیت: تلاش برای خودشناسی

حال وقت آن رسیده که تصمیم بگیرید از مجموع ساعت مورد نیاز برای مطالعه، چه درصدی را در این هفته مطالعه خواهید کرد.

پله‌ی اول برای موفقیت: تلاش برای خودشناسی

  همه‌ی دانش‌آموزانی که در مسیر موفقیت گام برداشته‌اند نباید فراموش کنند که اولین تلاش‌شان در این راه باید برای خودشناسی باشد. برای این‌که بتوانید به هدف خود برسید باید آگاهی لازم را از توانایی‌های خود داشته باشید؛ یعنی از این موضوع آگاه باشید که برای هر درس و مبحث خاص به چه میزان زمان نیاز دارید یا برای هر مبحث به چه تعداد تمرین نیاز دارید تا یادگیری خود را تثبیت کنید یا به چه تعداد تست نیاز دارید تا یادگیری خود را به مرحله‌ی تسلط برسانید.

اکنون  ممکن است بپرسید: «چگونه به این خودشناسی برسیم؟»

آن دسته از دانش‌آموزانی که تصمیم گرفته‌اند مسیر سرنوشت‌ساز کنکور را با کانون فرهنگی آموزش پیش بروند کسانی هستند که درس خواندن به صورت برنامه‌ای را پذیرفته‌اند و از «دفتر برنامه‌ریزی» نیز استفاده می‌کنند.

اولین چیزی که در دفتر برنامه‌ریزی دیده می‌شود «ستون پیش‌بینی» است. این ستون اولین ابزاری است که می‌تواند به خودشناسی شما کمک کند. شما برای مطالعه‌ی درس‌ها از برنامه‌ی راهبردی استفاده می‌کنید و میزان ساعات مطالعه‌ی خود را در دفتر برنامه‌ریزی می‌نویسید. برای این هفته کار دیگری را نیز به برنامه اضافه کنید.

هر جمعه برنامه‌ی راهبردی را پیش روی خود قرار دهید و به آن فکر کنید و از خود بپرسید: «من برای مطالعه‌ی این مبحث ریاضی به چند ساعت مطالعه نیاز دارم؟ یا چند تمرین تشریحی باید حل کنم؟ یا چند تست باید کار کنم؟»

میزان ساعت مورد نیاز خود را در جایی یادداشت کنید.

حال وقت آن رسیده که تصمیم بگیرید از مجموع ساعت مورد نیاز برای مطالعه، چه درصدی را در این هفته مطالعه خواهید کرد.

شما تنها با طرح چند سؤال ساده توانستید ستون پیش‌بینی این هفته‌ی خود را پر کنید. می‌توانید با تکرار این کار به «برنامه‌ی متعادل» خود برسید و به یکی از پایه‌های خودشناسی دست یابید؛ بنابراین پیشگویی یا نیت برای مطالعه را رها نکنید.