کتاب تابستان را به مهر ببرید

با آغاز سال تحصیلی برای پیشی گرفتن از همتایان، تسلط کافی روی مباحث کتاب ضروری است.

کتاب تابستان را به مهر ببرید

با آغاز سال تحصیلی برای پیشی گرفتن از همتایان، تسلط کافی روی مباحث کتاب ضروری است. از آن‌جا که پیش‌خوانی کردن مطالب، کمک فراوانی به یادگیری بهتر مباحث می‌کند، لازم است آن مبحث را قبل از حضور در کلاس درس مرور کنید.

کتاب‌های اول متوسطه برای اولین بار تألیف و تدریس می‌شود. در مورد کتاب ریاضی به دلیل عدم پیوستگی برخی فصل‌ها با سال گذشته، دانش‌آموز هیچ ذهنیتی از آن مطلب ندارد. کتاب تابستان طوری نوشته شده است که مباحث ترم اول ریاضی را در بر می‌گیرد. درس‌نامه‌ی ابتدای هر فصل شامل تمام نکات و مفاهیم پایه‌ی مطلب است و چیدمان درست سؤال‌ها از آسان به دشوار تنظیم شده است. هر سؤال حاوی نکته‌ی مفهومی است و در آخر دانش‌آموز با تست‌های چهارگزینه‌ای میزان تسلط خود را ارزیابی می‌کند.

جملات سلیس و روان آن به گونه‌ای است که دانش‌آموز به‌تنهایی می‌تواند 80 درصد مطالب کتاب را قبل از حضور در کلاس بیاموزد. این فراگیری و تسلط باعث انگیزه و آمادگی بهتر در کلاس درس خواهد شد.