یک توصیه برای داشتن تابستانی مفید

اکثر دانش‌آموزان در تابستان در کلاس‌های تقویتی برای پیش‌خوانی درس‌های سال آینده شرکت می‌کنند و در این کلاس مبحث کتاب درسی را با حل تمرین‌ها و مثال‌ها یاد می‌گیرند.

یک توصیه برای داشتن تابستانی مفید

اکثر دانش‌آموزان در تابستان در کلاس‌های تقویتی برای پیش‌خوانی درس‌های سال آینده شرکت می‌کنند و در این کلاس مبحث کتاب درسی را با حل تمرین‌ها و مثال‌ها یاد می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید که همین دانش‌‌آموزان به سؤالات نگاه به آینده‌ی همان درس در آزمون‌ها پاسخ نمی‌دهند. با توجه به نکات زیر توصیه می‌کنم حتماً در تابستان، درسی از قسمت نگاه به آینده را پاسخ دهید:

  • چون در کلاس شرکت کرده‌اید، آمادگی لازم را دارید.

  • پیشروی با برنامه باعث مرور و تمرین و تکرار بیش‌تر می‌شود.

  • تست‌زنی و شرکت در آزمون، میزان یادگیری واقعی شما را در کلاس نشان می‌دهد.

  • اگر یادگیری ناقص داشته باشید، می‌توانید در همین کلاس رفع کنید و این نواقص برای طول سال باقی نمی‌ماند.