شهریور، منطق برنامه‌ی راهبردی یا راهبردی منطقی

اولویت با برنامه‌ی مدرسه است اما تلفیق با برنامه‌ی راهبردی می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت شما داشته باشد.

شهریور، منطق برنامه‌ی راهبردی یا راهبردی منطقی

شاید از پشتیبان خود شنیده باشید که ما در کانون، آزمون آزمایشی یا آزمون سنجشی برگزار نمی‌کنیم بلکه آزمون‌های برنامه‌ای با هدف آموزشی مشخص است که در صبح روزهای جمعه برگزار می‌شود.

از روز اول حضورتان در کانون برنامه‌ی راهبردی دریافت می‌کنید که حاوی منطقی مشخص است. در تابستان مباحث به دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده تقسیم می‌شود. درس‌های سال گذشته به صورت مستقل در هر آزمون مطرح می‌شود و درس‌های نگاه به آینده به صورت پوششی (یعنی مباحث هر بار از ابتدای کتاب تکرار می‌شود).

حال راهبرد منطقی شما چیست؟

آیا در شهریور که اکثر مدارس آغاز به کار می‌کنند قرار است آزمون‌ها رها شود؟

اولویت با برنامه‌ی مدرسه است اما تلفیق با برنامه‌ی راهبردی می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت شما داشته باشد. از همین هفته‌ی اول شهریور هر دو برنامه را کنار هم قرار دهید تا میزان همگرایی مشخص شود سپس به سراغ منابع بروید. تکالیف مدرسه و تمرین‌هایی را که از کتاب سؤالات پرتکرار و آبی موجود است تقسیم‌بندی کنید تا حجم کار شما در طول هفته متعادل شود.