ستاره، کنکور، مربع

تا حالا چند بار این کد را وارد کرده‌ای؟ قرعه‌کشی ندارد، ولی هم موجودی به تو می‌دهد هم شارژ. اسم دیگر این کد، دفتر برنامه‌ریزی است.

ستاره، کنکور، مربع

تا حالا چند بار این کد را وارد کرده‌ای؟ قرعه‌کشی ندارد، ولی هم موجودی به تو می‌دهد هم شارژ. اسم دیگر این کد، دفتر برنامه‌ریزی است.

هر وقت سراغش بروی به تو موجودی مطالعه‌ات در هر درس را می‌دهد و شارژ می‌شوی تا برای کنکور تلاش بیش‌تری داشته باشی. 

وقتی به سراغش می‌روی به تو می‌گوید چه درسی را تشریحی بخوانی و چه درسی به تست بیش‌تر نیاز دارد، نسبت عمومی به اختصاصی را رعایت می‌کنی یا خیر، خواب و تلویزیون استاندارد هست یا نه.

صفحه‌‌ی آخر این کد، فیلم داستانی یک سال کنکور شماست. این کد همیشه در دسترس و مدیر لحظه لحظه‌ی هر کنکوری است.

پس همین الان بزن: ستاره‌، کنکور، مربع.