در عمومی‌ها جوجه‌هایت را آخر تابستان بشمار

چرا از قدیم می‌گفتند جوجه را آخر پاییز می‌شمارند؟ چون زمانی که جوجه‌ها از پوسته‌ی تخم‌مرغی بیرون می‌آمدند دچار آسیب‌های زیادی می‌شدند.

در عمومی‌ها جوجه‌هایت را آخر تابستان بشمار

چرا از قدیم می‌گفتند جوجه را آخر پاییز می‌شمارند؟ چون زمانی که جوجه‌ها از پوسته‌ی تخم‌مرغی بیرون می‌آمدند دچار آسیب‌های زیادی می‌شدند. یکی از سرما تلف می‌شد، یکی از بیماری. خلاصه تعدادشان کم می‌شد؛ اما چون تلفات جوجه‌ها در فصل پاییز، همبیش از فصل‌های دیگراست و هم نگهداری آن‌ها مشکل‌تر،تا آخر پاییزفقط آن‌هاییباقی می‌مانند که از گزند حوادث روزگار جان سالم به در برند؛ به همین دلیل جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.

اما این ضرب‌المثل چه ارتباطی با کنکور دارد؟

با توجه به این‌که کنکور به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شود، زمان تحلیل و بررسی وضعیت شما در عمومی‌ها تابستان است. کسی که تابستان نتیجه‌ای از عمومی‌ها گرفت جای پای خودش را در این بخش محکم می‌کند.

سؤال: مگر مطالب عمومی غالباً حفظ‌کردنی نیست؟ پس بهتر نیست بگذاریم کلاً برای بعد از عید نوروز؟

پاسخ: همان طور که در ضرب‌المثل جوجه‌ها گفته شد، آخر پاییز تنها جوجه‌هایی باقی می‌مانند که از گزند حوادث جان سالم به در برند اما چه آسیبی به عمومی‌ها می‌رسد؟

سؤال کنکوری‌ها بعد از کنکور: چرا این‌قدر سؤالات گرامر سخت بود؟ درک مطلب عربی را اصلاً نمی‌فهمیدم! قرابت معنایی‌های امسال خیلی نجومی بود! مگر این آیه در متن کتاب وجود داشت؟

سؤال ما از کنکوری‌ها: چرا رتبه‌های برتر هیچ وقت این سؤال‌ها را از خودشان نمی‌پرسند؟

تا حالا به این موضوع فکر کرده‌اید؟ چون تمام رتبه‌های برتر از تابستان عمومی را جدی می‌گیرند. برای این‌که عمومی‌ها از گزند فراموشی، استرس، یادگیری ناقص و پراکندگی ذهن در امان بمانند، اول کنکور بده، بعد یک سال درس بخوان. این یعنی استفاده‌ی بابرنامه از کتاب زرد عمومی.

هر آزمون مجموعه‌های یک رشته را طبق برنامه‌ی راهبردی حل کرده و سپس تحلیل کن. می‌توانی نقشه‌ی راه یک‌ساله را با همین تحلیل  به دست آوری. پس در عمومی‌ها جوجه‌هایت را آخر تابستان بشمار.