چگونه در تست‌زنی موفق شویم؟

این‌که شما فقط تعدادی تست بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل مؤثر بر مطالعه، کار کنید نمی‌تواند ملاکی برای موفقیت‌‌تان باشد.

چگونه در تست‌زنی موفق شویم؟

این‌که شما فقط تعدادی تست بدون در نظر گرفتن شرایط و عوامل مؤثر بر مطالعه، کار کنید نمی‌تواند ملاکی برای موفقیت‌‌تان باشد. برای موفقیت در تست‌‌زنی و نتیجه‌ی مطلوب باید مواردی را در نظر داشته باشید:

قبل از حل سؤال تستی باید خلاصه‌ی درس را مرور کنید.

حل سؤال تشریحی یک ضرورت است.

اعمال زمان برای مدیریت سرعت عمل مهم است.

انتخاب یک مجموعه از سؤالات، نتیجه را واقعی‌‌تر می‌کند.

تحلیل و بررسی سؤالات مهم‌‌تر از پاسخ‌‌گویی به آن‌هاست.

مطالعه‌ی پاسخ‌‌نامه‌ی تشریحی بر یادگیری‌‌تان تأثیر مثبت دارد.

نوشتن نکات مهم سؤال در مراحل بعدی مطالعه به شما کمک می‌کند.