کلمات گیج کننده -فرق diary با dairy

فرق diary با dairy را اینجا بیاموزید

کلمات گیج کننده -فرق diary با dairy

diary:

این کلمه یک اسم است و به معنی کتایچه یا دفترچه ایست که شما برنامه روزانه خود را در آن می نویسید. بعضی ها به آن ژورنال یا journal هم می گویند . مثلاً اگر سرتان خیلی شلوغ است و از دندانپزشکتان برای دو هفته دیگر وقت گرفته اید، بهتر است آن را در diary خود بنویسید تا از یادتان نرود.

  • I write down my appointments in my diary so I don’t forget it.

همچنین diary به معنی دفتر خاطرات هم هست. من دوستی دارم که از سن ۱۶ سالگی تقریباً هر شب وقایع و اتفاقات روزمره اشت را در دفتری توشته است و حالا پس از گذشت بیش از ۱۵ سال چندین دفتر قطور از خاطراتش دارد که حاوی تقریباً همه جزئیات زندگی او در ۱۵ سال اخیر هستند! اصطلاح رایج برای نوشتن خاطرات to keep a diary است. به مثال زیر دقت کنید:

  • I have never kept a diary.

این مثال یعنی من هرگز خاطراتم را ننوشته ام.

یا در مورد دوستم:

  • He has diligently kept a diary since he was 16.

dairy:

dairy هم می تواند اسم باشد و هم می تواند صفت باشد. در حالت اسم، این کلمه به کارخانه، مزرعه و یا در کل هر جایی گفته می شود که محصولات لبنیاتی تولید و یا فروحته می شوند. در حالت صفت هم dairy یعنی لبنیاتی. مثلاً برخی افراد به لنبیات حساسیت دارند. ببینید این جمله با حالت صفت این کلمه چط.ر بیان می شود:

  • Some people are allergic to dairy products.

هر چند ربطی یه موضوع بحث ما ندارد، اما to be allergic to یعنی به چیزی حساسیت داشتن و این یک ساختار بسیار مفید است.