به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

والدین با فرزندانی روبه‌رو هستند که هر کدام از آن‌ها علایق و خواسته‌های متنوعی دارند و از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردارند.

به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

والدین با فرزندانی روبه‌رو هستند که هر کدام از آن‌ها علایق و خواسته‌های متنوعی دارند و از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردارند. تفاوت‌های فردی میان آن‌ها کاملاً به چشم می‌خورد و این تفاوت‌ها، رفتارهای متفاوتی را می‌طلبد. با همه‌ی این تفاوت‌های فردی بین فرزندان، بعضی از نیازهای آن‌ها جنبه‌ی مشترک و عمومی دارد.

مثلاً همه‌ی آن‌ها به آب، غذا و هوا نیازمندند و بدون تغذیه‌ی مناسب و مؤثر قادر نخواهند بود وظایف زندگی خود را به‌درستی انجام دهند.

به عنوان نمونه دانش‌آموزی که گرسنه است و از سوءتغذیه رنج می‌برد، قادر نخواهد بود به‌درستی مطالعه کند و بر مباحث درسی تمرکز داشته باشد.

دومین نیازی که همه‌ی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیاز به امنیت و احساس آرامش است که نیازی فوق‌العاده مهم و اساسی است. اگر دانش‌آموز در خانه‌ای به سر ببرد که هر لحظه در آن نزاع و کشمکش باشد، آرامش او و افراد خانواده به هم می‌خورد و رابطه‌ی عاطفی سردی بین افراد خانواده حکمفرما می‌شود. آیا به نظر شما دیگر میل و رغبتی برای رشد و شکوفایی و تحصیل و تعلیم بر جای خواهد ماند؟ همه‌ی ما خوب می‌دانیم که کودکان و نوجوانان تا چه اندازه عاطفی و احساساتی هستند. تا چه حد نسبت به محیط پیرامون خود به‌ویژه خانواده حساسیت به خرج می‌دهند و چه‌قدر محیط می‌تواند در رشد و ساخت شخصیت آنان نقش اساسی داشته باشد.

 سومین نیازی که کودکان و نوجوانان سخت به دنبال آن هستند، نیاز به عشق و دوست داشتن است. آنان میل دارند دیگران آن‌ها را دوست داشته باشند و آن‌ها نیز دیگران را دوست بدارند. میل دارند پدر و مادر و افراد خانواده، آن‌ها را مورد لطف و توجه خود قرار دهند و این اجازه را بدهند که با آن‌ها ارتباط و همکاری داشته باشند.

زمانی که کودک یا نوجوان احساس کند مقبول پدر و مادر است این احساس باعث افزایش اعتمادبه‌نفس او می‌شود. این اعتمادبه‌نفس به او جرئت شرکت در دیگر فعالیت‌ها را خواهد داد؛ بنابراین پدر و مادر باید به فرزندان خود محبت کنند و آن را در سخن گفتن، نگاه کردن و رفتار خود به طور عملی نشان دهند.

از دیگر نیازهای مهم، نیاز به احترام است. دانش‌آموزان نیازمندند که مورد احترام دیگران قرار گیرند. آنان دوست دارند که مورد اعتماد و اعتبار دیگران باشند و به عنوان افرادی شناخته شوند که دارای استعدادهای خاص و منحصربه‌فرد بوده و با دیگران فرق دارند. از تحقیر شدن توسط دیگران بیزارند و دوست دارند در خانواده و اجتماع مورد تبعیض واقع نشوند. هم‌چنین به هیچ عنوان دوست ندارند که با دیگران مقایسه شوند.