امید به شهریور، امید به پیشرفت

رضا بعد از آزمون با چهره‌ای گرفته به سراغم آمد. کارنامه‌اش را از ترس این‌که نشان ندهد، در مشتش مخفی کرده بود. پرسیدم: «رضا ترازت چند شد؟» آرام پاسخ داد: « خجالت می‌کشم بگویم.»

امید به شهریور، امید به پیشرفت

رضا بعد از آزمون با چهره‌ای گرفته به سراغم آمد. کارنامه‌اش را از ترس این‌که نشان ندهد، در مشتش مخفی کرده بود. پرسیدم: «رضا ترازت چند شد؟» آرام پاسخ داد: « خجالت می‌کشم بگویم.»

همین طور که آرام خودش را روی صندلی رها می‌کرد به فکر عمیقی فرو رفت: «ای کاش کلاس شنا نمی‌رفتم! کلاس موسیقی را چه‌کار کنم؟ باید به دوستانم بگویم دیگر با آن‌ها کوه نمی‌روم. الکی سرم را شلوغ کردم. اگه کنکور قبول نشوم جواب مادر و پدرم را چه بدهم؟»

صدایی گنگ و مبهم تکرار می‌شد: «رضا رضا، کجایی رضا؟»

رضا ناگهان از فکر و خیال بیرون آمد. به او گفتم: «پسر! چرا جواب نمی‌دهی؟»

با لحنی بغض‌آلود گفت: «می‌خواستم دانشگاه سراسری قبول شوم، آن‌ هم مهندسی عمران.»

گفتم: «مگر الان نمی‌توانی قبول شوی؟»

با صدایب گرفته و ناامید گفت: «با تراز 4000 و خرده‌ای اصلاً مگر می‌توانم برای انتخاب رشته مجاز شوم؟»

گفتم: «نه نمی‌شوی.»

گفت: «پس تکلیف چیست؟»

گفتم: «یا برو سربازی یا برو سر کار؛ در هر صورت بی‌خیال کنکور شو!»

رضا گفت: «ولی من از شما کمک می‌خواستم!»

گفتم: «اول خودت باید کمک کنی.»

گفت: «هر کاری بگویید انجام می‌دهم. من به خانواده‌ام قول داده‌ام.»

گفتم: «اول باید به خودت قول بدهی رضا جان.»

گفتم: «کنکورت چه تاریخی برگزار می‌شود؟»

گفت: «دقیق نمی‌دانم ولی فکر کنم آخرهای تیرماه.»

گفتم: «اشتباهت همین‌جاست. کنکور تو 6 شهریور همین امسال برگزار می‌شود.»

از حجم کلاس‌های متفرقه کم کن. در شهریور باید به تمام برنامه‌ی راهبردی برسی. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی را هر روز انجام بده و بعد از مطالعه‌ی متن کتاب حتماً تست‌های کنکورهای سال‌های قبل را از خودت امتحان بگیر. هر آزمون در دو درسی که نقطه‌ی قوت همیشگی‌ات بوده سعی کن نمره‌ی عالی کسب کنی. هر آزمون میزان پیشرفتت را ثبت کن. شهریور زمان جبران تابستان است. شاید دیگر چنین شهریوری را تجربه نکنی.»