افزایش تمرکز در آزمون (3)

گاهی دانش‌آموز با داشتن نمرات عالی در مدرسه و تست کافی در منزل، نتیجه‌ی مطلوبی در آزمون به دست نمی‌آورد.

افزایش تمرکز در آزمون (3)

مرور قبل از آزمون و تست مجموعه‌ای

گاهی دانش‌آموز با داشتن نمرات عالی در مدرسه و تست کافی در منزل، نتیجه‌ی مطلوبی در آزمون به دست نمی‌آورد. این دو نتیجه‌ی کاملاً متفاوت، ناشی از تفاوت مطالعه در آزمون مدرسه و آزمون کانون است. دانش‌آموز برای امتحان مدرسه روز قبل مرور کامل انجام می‌دهد و تمام جزئیات را حفظ می‌کند و تمرکز ذهنی خود را روی یک درس یا دو درس می‌گذارد؛ اما در آزمون‌های کانون گاهی زمان لازم برای مرور کامل درس‌ها را در پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون ندارد و این موضوع باعث فراموشی و شک در پاسخ‌گویی سؤالات می‌شود. از طرفی  برای تثبیت بهتر مطلب درسی مشغول به تست زدن روی یک درس بدون در نظر گرفتن زمان می‌شود اما در آزمون با زمان محدود و پاسخ‌گویی هم‌زمان چند درس مواجه می‌شود. این موضوع تمرکز و درنتیجه بازدهی او را کاهش می‌دهد. بهترین روش در نظر گرفتن زمان مطالعه‌ی مناسب در روزهای پایانی هفته برای مرور کامل درس‌ها مخصوصاً درس‌های عمومی و تمرین کردن از  تست‌های مجموعه‌ای (حل چند تست از  همه‌ی درس‌ها) با در نظر گرفتن زمان استاندارد برای حل آن تست‌هاست. این کار به مرور زمان و تمرین و تکرار باعث افزایش تمرکز و سرعت عمل در پاسخ‌گویی به سؤالات می‌شود و بازدهی دانش‌آموز را در آزمون‌ها افزایش می‌دهد.