افزایش تمرکز در آزمون (2)

خستگی و از بین رفتن انرژی در جلسه‌ی آزمون در ساعت‌های پایانی آزمون از عوامل دیگر از بین رفتن تمرکز است.

افزایش تمرکز در آزمون (2)

خستگی و کمبود انرژی

خستگی و از بین رفتن انرژی در جلسه‌ی آزمون در ساعت‌های پایانی آزمون از عوامل دیگر از بین رفتن تمرکز است. برخی دانش‌آموزان عادت اشتباهی در مطالعه در منزل دارند؛ یعنی بعد از مدتی که از مطالعه‌شان می‌گذرد به راه رفتن یا دراز کشیدن رو می‌آورند. این امر موجب می‌شود که بدنشان عادت به نشستن بیش از 3 ساعت متوالی در جلسه‌ی آزمون را نداشته باشد. بهترین راهکار این است که روز آزمون را برای خودشان شبیه‌سازی کنند. روزهای جمعه‌ای که آزمون برگزار نمی‌شود، در خانه مانند روز آزمون، روی صندلی بنشینید و زمان امتحان را برای خودتان تداعی کنید و به مطالعه یا تست زدن بپردازید. از طرفی هر چه به پایان امتحان نزدیک می‌شوید با فعالیت بیش از حد، انرژی شما کم‌تر می‌شود و ممکن است کلافه و خسته شوید. تغذیه‌ی مناسب در جلسه‌ی آزمون مانند خشکبار (پسته و بادام و توت خشک) انرژی از دست‌رفته را به بدن بازمی‌گرداند و بدن را مقاوم‌تر می‌سازد و این امکان ایجاد می‌شود که با شادابی آزمون را به پایان برسانید.

خرید کتاب