افزایش تمرکز در آزمون (1)

از عوامل به دست آوردن نتیجه‌ی بهتر در امتحان، داشتن تمرکز است.

افزایش تمرکز در آزمون (1)

از بین بردن نگرانی

از عوامل به دست آوردن نتیجه‌ی بهتر در امتحان، داشتن تمرکز است. لازمه‌ی تمرکز از بین بردن عوامل مزاحم مانند استرس است. نتیجه‌ی آزمون مساوی است با نتیجه‌‌ی تلاش شبانه‌روزی یک پروسه‌ی دوهفته‌ای برای هر دانش‌آموز کانونی. استرس از دست دادن زمان امتحان و عدم پاسخ‌گویی به همه‌ی سؤالات امتحان رابطه‌ی مستقیمی با از بین رفتن تمرکز دانش‌آموز در جلسه‌ی آزمون دارد و خطای محاسبه‌ی اشتباه، انتخاب گزینه‌ی اشتباه و جابه‌جایی جواب گزینه‌ی سؤال در پاسخ‌برگ دانش‌آموز در درس‌های آخر دفترچه‌ی سؤال را در پی دارد. بهترین راهکار استفاده از تکنیک ضربدر و منها و روش چندتا از ده‌تا و مدیریت زمان (تخصیص دادن هر درس در زمان خودش) در طول هفته و اجرای این روش‌ها در جلسه‌ی آزمون است. با این ذهنیت که زمان کافی برای رسیدن به تمام سؤالات دفترچه را خواهد داشت به او آرامش بیش‌تری برای پاسخ‌گویی به سؤالات می‌دهد.