کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 8 شهریور 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 5 پاسخ- 8 شهریور 94

یک سؤال، 5 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


به تنوع درسی در یک برنامه‌ی روزانه علاقه‌ای ندارم و فقط یک یا دو درس را در برنامه‌ی روزانه‌ام می‌گنجانم.

پاسخ 1- تنوع درسی باعث ایجاد نشاط یادگیری در ذهن شما شده و از ایجاد خستگی و عادت ذهن شما به یک یا دو درس جلوگیری می‌کند و ضمناً باعث برخورد فعال‌تر شما و ذهنتان با درس‌های مختلف می‌شود. برای حل این موضوع می‌توانید از کم شروع کنید تا به مرور زمان به حالت ایده‌آل برسید؛ یعنی ابتدا با همان دو درس در روز شروع کنید و برای روز سوم حداکثر سه درس داشته باشید. بعد از چند روز به چهار درس و به همین ترتیب ادامه دهید تا به حد پنج یا شش درس برسید.

حسن ایزدی

پاسخ 2- تنوع یک ضرورت نیست و اگر شما در برنامه‌ریزی درسی، سهم واقعی هر درس را رعایت کنید می‌توانید به همان صورتی که عادت کرده‌اید به مطالعه ادامه دهید ولی اگر برای شما تفاوتی نمی‌کند تنوع سه یا چهار درس در روز ضمن جلوگیری از خستگی ناشی از یکنواختی، فاصله‌ی مطالعه‌ی یک درس در طول هفته را کم‌تر کرده و از میزان فراموشی نیز می‌کاهد.

حسین پرهیزگار

پاسخ 3- در کنکور قرار است شما در چهار ساعت تمام درس‌ها را با هم امتحان دهید؛ بنابراین لازم است بتوانید خودتان را در این موضوع قوی کنید. مهم‌تر این‌که وقتی یک درس را در زمانی طولانی و بیش از سه ساعت مطالعه می‌کنید بازده شما کاهش می‌یابد. سعی کنید داشتن تنوع درسی در یک روز را تمرین کنید.

البته اگر با توجه به برنامه‌ی مدرسه لازم است در یک روز یک یا دو درس را بخوانید سعی کنید هر کدام را در فواصل یک تا سه ساعت مطالعه کنید و بعد از هر بازه‌ی مطالعاتی یک تا سه ساعته حتماً استراحت کنید و ترجیحاً درس را عوض کنید تا ذهنتان خسته نشود و بازده کار شما بیش‌تر شود.

مریم صالحی

پاسخ 4- در این موضوع نباید افراط و تفریط کنید؛ یعنی نه آن‌قدر تنوع درسی داشته باشید که تمرکزتان را از دست بدهید و نه آن‌قدر تعداد درس‌ها کم باشد که به بقچه‌ای خواندن روی بیاورید. اگر یک یا دو درس را در برنامه‌ی روزانه‌تان بگنجانید ممکن است بعد از خواندن مباحث آن درس‌ها، این احساس را داشته باشید که مطالب قدیمی‌تر را فراموش کرده‌اید. پیشنهاد می‌کنم دو درس عمومی و دو درس اختصاصی را هر روز در برنامه‌تان بگنجانید.

فرناز طالبی

پاسخ 5- اصول مطالعه‌ی صحیح این است که در طول روز، سه الی پنج درس را با توجه به ساعت مطالعه‌ی روزانه‌تان بخوانید. اگر به کلاس یا مدرسه می‌روید می‌توانید سه درس در روز بخوانید ولی اگر کل روز را در منزل هستید چهار یا پنج درس را در برنامه‌تان بگنجانید. به این مسئله توجه کنید که اگر شما در طول روز یک یا دو درس بخوانید در طول هفته برای بعضی درس‌ها وقتی برای مطالعه نخواهید داشت! هم‌چنین خواندن یک درس در روز باعث خستگی و بی‌حوصلگی شما خواهد شد. کم کم با افزایش یک درس در روز شروع کنید تا بتوانید در طول یک روز سه تا پنج درس بخوانید. برای این‌که خسته نشوید یک درس اختصاصی و بعد از آن یک درس عمومی بخوانید. زمان درس‌های اختصاصی را بیش‌تر از عمومی‌ها در نظر بگیرید و در عین حال توجه کنید که برای یک درس در طول یک روز بیش‌تر از 2 تا 3 زنگ در نظر نگیرید.

محمد تره‌باری