تاثیر گلوکز بر عملکرد سلول‌های بنیادی

تکثیر سلول‌های بنیادی با همکاری مرکز تحقیقات مسمومیت‌های دانشکده داروسازی دانشگاه خبر داد.

تاثیر گلوکز بر عملکرد سلول‌های بنیادی

مدیر گروه پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران از بررسی تاثیرات غلظت گلوکز بر عملکرد و تکثیر سلول‌های بنیادی با همکاری مرکز تحقیقات مسمومیت‌های دانشکده داروسازی دانشگاه خبر داد.

دکتر محمد حسین قهرمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران، اظهار کرد: در حال حاضر 50 تا 55 درصد این پژوهش انجام شده و امیدواریم با کسب نتایج مناسب و تامین بودجه، طرح مذکور را طی پنج، شش ماه آینده به اتمام برسانیم.

وی گفت: در این تحقیق به دنبال فهم این موضوع هستیم که آیا افزایش قند تاثیری در این سلول‌ها، عملکرد و تکثیر آنها دارند یا خیر.

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: در این پژوهش سلول های بنیادی را از خون بندناف انسان می گیریم و تغییرات قند، میزان مرگ و تکثیر سلول‌ها را در آن اندازه گیری می کنیم که در حال حاضر 50 تا 55 درصد این پژوهش انجام شده است.

قهرمانی اضافه کرد: تغییرات گلوکز که در سلول ها اتفاق می افتد قابلیت این را دارد که اثر سمی بگذارد و سلول‌ها را از بین ببرد. چه بسا که این موضوع در دیابت هم پیش می آید که با این طرح پژوهشی به دنبال فهم تاثیرات قند بر سلول هستیم.

مدیر گروه پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه مسیرهای پیام رسانی زیادی در داخل سلول مانند mTOR وجود دارند، گفت: در اکثر مواردی که قند بالا باشد تکثیر سلول نیز افزایش پیدا می‌کند هدف ما این است که دریابیم کدام مسیر فعال و کدام پروتئین‌ها در این روند نقش مهمی ایفا می کنند تا براساس آن دارو بسازیم البته بسیاری از داروهایی که استفاده می کنیم به صورت کلی عمل کرده و مسیر خاصی را مهار نمی‌کنند.

قهرمانی با بیان این مطلب که این پژوهش با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون در حال انجام است، گفت: شروع طرح حدود یک سال پیش بوده است که امیدواریم طی پنج، شش ماه آینده به اتمام برسد و اجرای فاز بعدی (حیوانی) بسته به نتایج به دست آمده و تامین بودجه دارد چرا که این طرح بخشی از یک طرح پژوهشی بزرگتر است.

استاد پزشکی مولکولی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این پژوهش اطلاعات و شناخت ما را در خصوص تاثیرات و تغییراتی که افزایش قند در سلول‌ها می‌تواند ایجاد کند، افزایش می‌دهد.

منبع :