از بین بردن سلول‌های شبه بنیادی سرطان با استفاده از نانوذرات

محققان دانشگاه اوهایو در آمریکا با قراردادن داروی شیمی درمانی در یک نانوذره و پوشش آن با کیتوسان، موفق به ارایه سیستم دارویی شدند که می‌تواند سلول‌های شبه بنیادی سرطان را از بین ببرد.

از بین بردن سلول‌های شبه بنیادی سرطان با استفاده از نانوذرات

به گزارش گروه علمی ایرنا، نتایج یافته های این محققان نشان می دهد که نانوذرات بسته بندی شده به همراه داروهای شیمی درمانی که دارای پوششی از جنس مواد الیگوساکارید هستند، می توانند برای از بین بردن سلول های شبه بنیادی سرطان و درمان سرطان به کار رود.

زیائومینگ هی از محققان این طرح پژوهشی گفت: سلول های شبه بنیادی سرطان دارای ویژگی های بسیار شبیه به سلول های بنیادی هستند، به اندازه بسیار کم درون تومور یافت می شوند و نسبت به شیمی درمانی و پرتودرمانی مقاوم هستند.

وی افزود: سلول های شبه بنیادی سرطان نقش بسیار مهمی در بازگشت دوباره تومور پس از درمان ایفا می کنند، مطالعات آزمایشگاهی و آزمون های انجام شده روی حیوانات نشان می دهد که نانوذرات پوشش داده شده با الیگوساکاریدهایی مانند کیتوسان که حاوی داروهایی مانند دوکسوروبیسین هستند، می توانند سلول های سرطانی را مورد هدف قرار دهند.

هی با بیان اینکه یافته ها نشان می دهد که این سیستم رهاسازی دارویی می تواند قدرت تاثیرگذاری داروی شیمی درمانی را بهبود بخشد، ادامه داد: تاکنون هیچ نشانه ای از اثرات منفی این دارو در حیوان دیده نشده است.

پژوهشگران این طرح پژوهشی نشان دادند که با این روش می توان با قدرت 6 برابر بیشتر از حالت تزریق آزاد دوکسوروبیسین سلول های شبه بنیادی سرطان را از بین برد.

این گروه تحقیقاتی با استفاده از آزمون حیوانی، سرطان سینه را مورد آزمایش قرار دادند و توانستند اثربخشی این دارو را بر روی این نوع سرطان به اثبات برسانند.

نتایج این پژوهش در نشریه ACS Nano منتشر شده است.

منبع :