چگونه در طول روز 15 دقیقه ورزش قلبی – عروقی انجام دهیم؟

با انجام چند حرکت قلبی – عروقی یک دقیقه‌ای در طول روز می‌توان در کمترین زمان لازم به اندازه کافی فعالیت موثر داشت.

چگونه در طول روز 15 دقیقه ورزش قلبی – عروقی انجام دهیم؟

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، بسیاری از افراد با مشکل زمان در ورزش کردن مواجه هستند. حرکات ورزشی کوتاه مدتی وجود دارند که با انجام آنها می‌توان در طول روز حداقل پانزده دقیقه ورزش قلبی – عروقی انجام داد.

هر کدام از حرکات ورزشی زیر را می‌توان در مدت یک دقیقه انجام داد و با سه بار تکرار هر حرکت می توانید پانزده دقیقه در روز ورزش کنید.

1. استپ سریع

در حالی که پاها را به اندازه عرض لگن باز کرده‌اید، کمی زانوها را خم کنید. حرکت استپ را انجام دهید. به طوری که انگار بر روی یک موزاییک قدم بر می‌دارید و دوباره از آن خارج می شوید.

2. حرکت برپی با پرش

پاها را به اندازه عرض لگن باز کنید. برای انجام حرکت برپی ابتدا در حالت اسکات قرار بگیرید. سپس کمی پایین آمده دست‌ها را بر روی زمین قرار دهید. بعد پاها را به سمت عقب ببرید و در حالت شنا قرار بگیرید. پاها را دوباره به جلو بازگردانید و دوباره در حالت اسکات قرار بگیرید و در حرکت آخر کاملا به سمت بالا بپرید.

3. دویدن با بالا آوردن زانوها

در حالتی بدوید یا سریع حرکت کنید که زانوها را تا قسمت قفسه سینه بالا می‌آورید.

4. حرکت کوهنوردی

در حالت پلانک قرار بگیرید. به صورتی که دست‌ها را در راستای شانه بر روی زمین قرار دهید و نوک پاها را بر روی زمین بگذارید. در این حالت یکی از زانواها را به سمت سینه ببرید. دوباره پا را به حالت اول برگردانید و همین کار را بر روی پای دیگر انجام دهید.

5. حرکت پروانه

برای انجام حرکت پروانه پاها را جفت کنید. دست‌ها را بالا ببرید. در حالی که پاها را به اندازه عرض شانه باز و بسته می‌کنید با دست‌ها نیز حرکت دایره‌ای بزنید.

هر کدام از این پنج حرکت را در روز سه بار انجام دهید. به ‌این‌ ترتیب شما در کمترین زمان ممکن می توانید به میزان موثری فعالیت قلبی – عروقی در طول روز انجام دهید.

منبع :