ویژگی‌های ضد سرطانی گیاه مامیران کبیر

بیوفیزیک طی یک طرح پژوهشی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به مطالعه و بررسی بیوشیمیایی و مولکولی ویژگی‌های ضد سرطانی کلریترین پرداختند.

ویژگی‌های ضد سرطانی گیاه مامیران کبیر

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری و مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک طی یک طرح پژوهشی با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به مطالعه و بررسی بیوشیمیایی و مولکولی ویژگی‌های ضد سرطانی کلریترین پرداختند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر سکینه کاظمی نور عینی، مجری طرح در این باره اظهار کرد: گیاه مامیران کبیر از گیاهان مورد استفاده در طب سنتی برای درمان برخی بیماری‌ها و بویژه سرطان‌های دستگاه گوارش است. این گیاه بسیار سمی است و ترکیبات موثر آن در طراحی و استفاده نوعی مشتق مصنوعی به عنوان داروی ضد سرطان الهام بخش بوده است. در این پژوهش مکانیسم اثر ضدسرطانی برخی ترکیبات عمده این گیاه بویژه کلریترین بررسی شده است.

وی افزود: مطالعات قبلی ما بر روی این ترکیبات نشان داد که کلیدونین یکی از مهمترین آلکالوئیدهای این گیاه باعث القای مرگ سلولی سرطان کبد می‌شود. در این بررسی مشخص شد که کلیدونین باعث مهار قوی آنزیم تلومراز که آنزیم کلیدی در نامیرایی سلول‌های سرطانی است، می‌شود. این ویژگی به طور عمده به واسطه سرکوب بیان ژن این آنزیم است. کلیدونین در غلظت‌های کمتر از میکرومولار، سلول سرطانی را پس از تنها تعداد معدودی تقسیم سلولی از بین می‌برد. همچنین این ترکیب در غلظت‌های کمتر از میکرومولار آن در سلول‌های سرطان سینه به سرعت و بسیار قوی مرگ سلولی را با دو مکانیسم آپوپتوز و اتوفاژی به راه می‌اندازد.

مجری طرح گفت: بررسی‌های انجام شده نشان دادند که کلریترین و سنگوئینارین سمیت به مراتب بیشتری داشته و سلول‌های سرطانی را با مکانیسم‌های مشابهی یعنی القای شدید مرگ سلولی و سرکوب قوی آنزیم تلومراز از بین می‌برند. دو ترکیب اخیر باعث تقویت و پایداری ساختارهای چهار رشته‌ای در تلومرهای کروموزوم‌ها می‌شود که آنزیم تلومراز را از فعالیت باز داشته و آن را قویاً مهار می‌کند. این گروه ترکیبات ارزش دارویی بسیار بالایی در درمان بدخیمی دارند که امید است با مطالعات بیشتر شاهد کاربرد عملی آن باشیم.

از این طرح تا به حال دو مقاله در مجلات ISI به چاپ رسیده است.

منبع :