افزایش علاقمندی دانشگاههای خارجی برای همکاری با دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: تعداد دانشگاه‌های خارجی که علاقمند هستند با دانشگاه تهران همکاری مشترک داشته باشند افزایش یافته است.

افزایش علاقمندی دانشگاههای خارجی برای همکاری با دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفت: تعداد دانشگاه‌های خارجی که علاقمند هستند با دانشگاه تهران همکاری مشترک داشته باشند افزایش یافته است.

دکتر محمود نیلی در گفتگو با خبرنگارمهر درخصوص افزایش تعاملات دانشگاه تهران با دانشگاه های خارجی بعد از توافقات هسته ای گفت: اکنون دانشگاه هایی که علاقمند هستند با دانشگاه تهران همکاری مشترک داشته باشند افزایش یافته است.

وی در خصوص اینکه چه کشورهایی بیشتر نسبت به همکاری با دانشگاه ابراز علاقه کرده اند، افزود: از دانشگاه های کشورهای اروپایی و آمریکا در خواست هایی داشته ایم.


منبع :