فیلم جشن نخبگان 94 :برترهای تجربی-ریاضی-انسانی-هنر-ایثارگران

جشن تجلیل از رتبه‌های برتر کانون در کنکور 94 برگزار شد.

فیلم جشن نخبگان 94 :برترهای تجربی-ریاضی-انسانی-هنر-ایثارگران

جشن تجلیل از رتبه‌های برتر کانون در کنکور 94 در مرداد ماه  برگزار شد. در ادامه می توانید فیلم این مراسم را مشاهده کنید.


قسمت های  فیلم جشن نخبگان 94 :

1- آمار رتبه های برتر کانون در کنکور 94 

2-رتبه های 1 کانون در کنکور 94 و سال های قبل 

3-رتبه های برتری که با غلبه برمشکلات در کنکور 94  موفق شدند

4-تجلیل از رتبه های برتر نابینا و کم بینا در کنکور 94 و سخنرانی هوشنگ مرادی کرمانی

5- تجلیل از رتبه های زیر 10 گروه تجربی کنکور 94

6-تجلیل از رتبه های زیر 10 گروه ریاضی کنکور 94

7-تجلیل از رتبه های زیر 10 گروه انسانی کنکور 94

8-تجلیل از رتبه های زیر 10 گروه هنر کنکور 94

9-تجلیل از رتبه های زیر 10 ایثارگران  کنکور 94


فایل های ضمیمه

آمار رتبه های برتر کانون در کنکور 94
رتبه های 1 کانون در کنکور 94 و سال های قبل
رتبه های برتری که با غلبه برمشکلات در کنکور 94 موفق شدند
تجلیل از رتبه های برتر نابینا و کم بینا در کنکور 94
تجلیل از رتبه های زیر 10 تجربی کنکور 94
تجلیل از رتبه های زیر 10 ریاضی کنکور 94
تجلیل از رتبه های زیر 10 انسانی کنکور 94
تجلیل از رتبه های زیر 10 هنر کنکور 94
تجلیل از رتبه های زیر 10 ایثارگران کنکور 94