پاسخ تست را در  قسمت نظرات بنویسید.

یک تست/یک نکته (درس شیمی)پاسخ سری قبل به همراه نام افرادی که بهترین پاسخ را نوشته‌اند ، ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه