نانوذره‌ها، روند درمان زخم‌های سوختگی را تسریع می‌کنند

درصد زیادی از بیماری‌ها‌، مرگ و میرها و هزینه‌های درمانی در ایالات متحده مربوط به سوختگی‌های پوستی ناشی از حرارت و گرمادیدگی است و سالانه 486 هزار بیمار دچار سوختگی در این کشور درمان می‌شوند.

نانوذره‌ها، روند درمان زخم‌های سوختگی را تسریع می‌کنند


این سوختگی‌ها علل گوناگونی دارند که زخم‌های مرتبط با آتش‌سوزی و سوختگی ناشی از آب یا بخار داغ از آن جمله ‌است. سوختگی بیماران اغلب، پیچیده است و چندین را شامل می‌شود – اغلب وضع نقاط آسیب‌دیده بدتر می‌شود و ظرف چند روز نخست، به‌صورت ورم و زخم گسترش می‌یابد. 

دکتر آدام فریدمن، استادیار پوست‌پزشکی و مدیر بخش پژوهشی کاربردی‌سازی (Translational Research) دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت جورج واشنگتن می‌گوید، به‌رغم تبعات گسترده این زخم‌ها، ابزارهای درمانی کنونی ما، چندان کارامد نیستند. 

فریدمن و همکارانش در دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین، برای رفع این مشکل از جنبه منحصربه‌فردی از فناوری نانو بهره‌بردند که هم می‌تواند در طول زمان، بیومولکول نیتریک اکسید (NO) منتشر، و هم فرآیند نیتروزاسیون را تسهیل کند. منظور از نیتروزاسیون، افزودن یک گروه نیتریک اکسید به یک مولکول زیستی یا بیولوژیک است. 

براساس گفته‌ فریدمن، نقش نیتریک اکسید در درمان زخم در سه مرحله صورت می‌گیرد. هم خود نیتریک اکسید و هم عمل نیتروزاسیون در انتقال از مرحله التهاب یا inflammatory (آغاز ناپدیدشدن سلول‌های مرده) به مرحله تکثیر یا proliferative (پیدایش بافت‌های جدید) نقش بسیار مهمی دارد. درنتیجه، فریدمن و همکارانش سیستمی را پدید آوردند که می‌تواند هر دو کار را انجام دهد. 

فریدمن براین باور است که هرچند این فناوری هنوز مراحل آغازین خود را می‌گذارند اما ازآنجا که شرکت Nano Biomed لایسنس آن‌را دریافت کرده‌است، از مرحله پژوهشی به مرحله بالینی خواهد رسید. 

او می‌افزاید، واقعیت این است که بسیاری از فناوری‌های چشمگیر به مرحله اجرا نمی‌رسند زیرا از حیث تجاری و مالی پرورش نیافته‌اند. درکل، فناوری نانو برای تغییر دادن چهره پزشکی ظرفیت بسیار زیادی دارد، اما متاسفانه برخورداری از بنیان‌ها یا داده‌های علمی خوب، به‌تنهایی کافی نیست. 

یافته‌های این گروه پژوهشی در مجله داروها در پوست‌پزشکی (Journal of Drugs in Dermatology) به‌چاپ رسیده‌است که مشاهده و مطالعه آن‌ در اینآدرس ممکن است. 

منبع :