تجهیز کتابخانه دبیرستان علامه حلی در شهرستان بافت استان کرمان

تجهیز کتابخانه دبیرستان علامه حلی در شهرستان بافت از استان کرماناز سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان علامه حلی در شهرستان بافت از توابع استان کرمان تجهیز شد.

آقای علی مهدوی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1386 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 270 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 11 میز مطالعه و 22 صندلی می باشد.

هزینه این اقلام 49/230/000 ریال (4 میلیون و 923 هزار تومان) می باشد که 36/230/000 ریال (3 میلیون و 623 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 13/000/000 ریال (یک میلیون و 300 هزار تومان) توسط آقای حامد موسی اکبری، نماینده بنیاد در شهرستان بافت پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 342 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان علامه حلی در شهرستان بافت استان کرمان