تجهیز کتابخانه دبیرستان خلیج فارس در شهرستان مروست استان یزد

تجهیز کتابخانه دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس در شهرستان مروست استان یزد

تجهیز کتابخانه دبیرستان خلیج فارس در شهرستان مروست استان یزد

از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی خلیج فارس در شهرستان مروست از توابع استان یزد تجهیز شد.

خانم حکیمه عبدالهی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 130 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول و دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 قفسه کتابخانه و 7 میز مطالعه، 15 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 42/450/000 ریال (4 میلیون و 245 هزار تومان) می باشد که 32/450/000 ریال (3 میلیون و 245 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط آقای صادقی زاده، نماینده بنیاد در شهرستان خاتم پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 341 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان خلیج فارس در شهرستان مروست استان یزد