از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی خلیج فارس در شهرستان مروست از توابع استان یزد تجهیز شد.

خانم حکیمه عبدالهی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 130 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول و دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 قفسه کتابخانه و 7 میز مطالعه، 15 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 42/450/000 ریال (4 میلیون و 245 هزار تومان) می باشد که 32/450/000 ریال (3 میلیون و 245 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط آقای صادقی زاده، نماینده بنیاد در شهرستان خاتم پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 341 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان خلیج فارس در شهرستان مروست استان یزد