تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم استان یزد

تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم در استان یزد

تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم استان یزد

تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم استان یزد

از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم از توابع استان یزد تجهیز شد.

آقای قاسم محمودی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 90 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 4 قفسه کتابخانه و 7 میز مطالعه، 15 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه این اقلام 42/600/000 ریال (4 میلیون و 260 هزار تومان) می باشد که 32/600/000 ریال (3 میلیون و 260 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط آقای صادقی زاده، نماینده بنیاد در شهرستان خاتم پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 340 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم استان یزد


تجهیز کتابخانه دبیرستان امیرکبیر در شهرستان خاتم استان یزد