تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه الزهرا در شهرستان جم بوشهر

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه الزهرا در شهرستان جم استان بوشهراز سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دخترانه الزهرا در شهرستان جم از توابع استان بوشهر تجهیز شد.

خانم باقری مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1377 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 170 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 3 قفسه کتابخانه و 3 میز مطالعه 4 نفره، 12 صندلی و یک میز و صندلی مربی می باشد.

هزینه این اقلام 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که 40/000/000 ریال (4 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط خانم سولماز پیرمرادی، نماینده بنیاد در شهرستان جم پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 339 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه الزهرا در شهرستان جم بوشهر