کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 4 شهریور 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 4 شهریور 94

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


در فصل تابستان امتحان در آموزشگاه جدی نیست! آیا این موضوع موجب بی‌توجهی به درس نمی‌شود؟

پاسخ 1- متأسفانه می‌تواند موجب بی‌توجهی شود! اما شما باید این نقیصه را با جدی گرفتن آزمون‌ها و امتحان گرفتن از خودتان با استفاده از کتاب تابستان و نیز کتاب سؤالات پرتکرار جبران کنید.

حسن ایزدی

پاسخ 2- جدی بودن درس‌ها در تابستان به نگاه شما بستگی دارد. شما باید برای وقت و زمانی که می‌گذارید اهمیت قائل شوید؛ یعنی باید در زمان‌هایی که بقیه درس خواندن را جدی نمی‌گیرند (تابستان، تعطیلات بین دو ترم، دوران نوروز) تلاش مضاعف کنید تا نتیجه‌ی عالی بگیرید. شما باید سعی کنید با خودتان رقابت کنید و هر روز نسبت به روز قبل خود چند قدم پیشرفت کنید.

فرناز طالبی

پاسخ 3- امتحان را از دو دیدگاه بنگرید؛ آن‌گاه احساس بهتری نسبت به آن خواهید داشت و به اهمیت آن هم بهتر پی می‌برید

- امتحان باعث بازیابی مطالب مطالعه‌شده می‌شود؛ یعنی درس‌هایی را که قبلاً مطالعه کرده‌اید در جلسه‌ی امتحان به خاطر می‌آورید و سعی می‌کنید از آن‌ها استفاده کنید و این باعث یادگیری بهتر می‌شود.

- امتحان به شما نشان می‌دهد کدام قسمت‌ها را بهتر فراگرفته‌اید و کدام قسمت‌ها نیاز به کار بیش‌تر دارد؛ بنابراین می‌توانید برای روزهای بعد بهتر برنامه‌ریزی کنید و حتی در صورت نیاز روش‌های مطالعاتی خود را اصلاح کنید.

توجه بیش‌تری به امتحانات داشته باشید و سعی کنید بهره‌ی بیش‌تری از آن‌ها ببرید.

محمد کتابدار