تدوین ۷۷۰ رشته براساس تقاضای دستگاه‌های متقاضی

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از تدوین ۷۷۰ رشته براساس تقاضای دستگاه‌های متقاضی در این دانشگاه خبر داد .

تدوین ۷۷۰ رشته براساس تقاضای دستگاه‌های متقاضی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تبیین سیاست های جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد. در این مراسم دکتر محمد اخباری ارتقای سطح علمی و مهارت دانشجویان را این دانشگاه برای ورود به بازار کار از مهمترین اهداف این دانشگاه دانست.

وی گفت: امروز دانشگاه جامع علمی کاربردی در بعد مهارت و توانمند سازی جامعه عملکرد مناسبی داشته و این دانشگاه از جهات مختلف با همه دانشگاه‌های کشور متفاوت است چرا که دانشگاه علمی کاربردی تنها دانشگاه نظام مهارتی کشور است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تصریح کرد: همه دانشگاه‌ها در سطح کشور در نظام نظری قرار دارند و وظیفه آنها عرضه محوری است در صورتی که دانشگاه جامع علمی کاربردی تقاضا محور است.

اخباری افزود: دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نیاز روز بازار کار رشته ها و دوره‌ها را تنظیم می‌کند که تا کنون ۷۷۰ رشته بر اساس تقاضای دستگاه‌های متقاضی تدوین شده است.

وی گفت: هم اکنون ۷۰۰ هزار دانشجو، ۵۰ هزار مدرس در ۷۷۰ رشته و ۹ هزار و ۵۰۰ کد رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور مشغول به تحصیل و تدریس هستند.

 اخباری تصریح کرد: ما نباید در این دانشگاه به دنبال مدرک گرایی باشیم چرا که ترویج مدرک گرایی در این دانشگاه انتقادی اساسی بر اصل ایجاد این دانشگاه که مهارت آموزی است وارد می‌کند.

وی افزود: امروز انتقادی اساسی بر عملکرد نظام آموزشی است که نتوانسته صلاحیت حرفه ای را در کشور بنیان‌گذاری کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: وظیفه ما تنها تربیت کارشناسان و متخصصین در رشته‌های مختلف است و این دانشگاه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد تحصیلات تکمیلی نیست.

وی افزود: تربیت دانشجویان ارشد وظیفه دانشگاه علمی کاربردی نیست چرا که ۸۵ درصد از دانشگاه‌های کشور رشته های کارشناسی ارشد را دارند.

وی ایجاد مهارت آموزی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان را از اهداف اصلی دانشگاه علمی کاربردی برشمرد و اظهار داشت: عدم اتلاف وقت، انرژی و منابع افراد در راستای مهارت آموزی به گونه ای که دانشجویان به صورت مستقیم وارد بازار کار شوند از اهداف این دانشگاه است

منبع :