برنامه کامل رقابتهای جهانی کشتی 2015

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2016 برزیل طی روزهای 16 تا 21 شهریورماه در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود.

برنامه کامل رقابتهای جهانی کشتی 2015

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از مهر، کاروان کشتی ایران طبق برنامه باید روز ۱۳ شهریورماه به شهر لاس وگاس آمریکا، محل برگزاری رقابتهای جهانی اعزام شود تا فرنگی کاران سه وزن نخست کشورمان به عنوان نخستین ملی پوشان ایران از بامداد روز ۱۶ شهریور ماه به میدان بروند.

بر این اساس برنامه کامل این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۶شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۱۵: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۴:۳۰ بامداد روز سه شنبه: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۶، ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۹ ،۷۱ ،۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۷تا ۹ صبح: رده‌بندی و فینال اوزان ۶۶، ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۴ بامداد روز چهارشنبه: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۱۸ شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ تا ۵:۱۵: وزن کشی وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۶ الی ۸:۳۰ صبح: رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۳:۳۰ بامداد روز پنجشنبه: مسابقات مقدماتی وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی

پنجشنبه ۱۹ شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ الی ۵:۱۵ بامداد: وزن کشی وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت۶ الی ۸:۳۰ صبح: رده بندی وفینال وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۳:۳۰ بامداد روز جمعه: مسابقات مقدماتی وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۲۰ شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ الی ۵:۱۵ بامداد : وزن کشی اوزان ۶۱، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۶ الی ۹ صبح : رده‌بندی و فینال وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۴ بامداد روز شنبه: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۴:۴۵ الی ۵:۱۵ صبح: وزن کشی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۶ الی ۸:۳۰ صبح : فینال اوزان ۶۱، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۱:۳۰ الی ۴ بامداد روز یکشنبه: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۲ شهریورماه :

ساعت ۶ الی ۸:۳۰ : رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۴ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

منبع :