طبیعت ییلاق جواهر دشت رودسر

طبیعت بکر، دشت‌های وسیع و سرسبز، هوای پاک، سکوت وصف ناپذیر و...از جاذبه‌های جواهردشت در خطه سرسبز گیلان است.طبیعت ییلاق جواهر دشت رودسر

طبیعت ییلاق جواهر دشت رودسر

طبیعت ییلاق جواهر دشت رودسر

طبیعت ییلاق جواهر دشت رودسر


منبع :