تاثیر آموزش مربیان در کاهش آسیب دیدگی ورزشکاران

بررسی‌ها نشان داده است که برنامه‌های آموزشی برای مربیان در رابطه با جلوگیری از آسیب دیدگی ناحیه سر می‌تواند بسیار موثر باشد.

تاثیر آموزش مربیان در کاهش آسیب دیدگی ورزشکاران

به گزارش ایسنا، محققان به این نتیجه رسیده‌اند که آگاهی رساندن به مربیان درباره جلوگیری از آسیب دیدگی و ایجاد محدودیت در برخوردها می‌تواند موثر باشد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: به صورت متوسط هر ساله 3 میلیون نوجوان بین 7 تا 14 سال فوتبال بازی می‌کنند. جلوگیری از آسیب دیدگی در این افراد مسئله مهمی است. مطالعات ما نشان داده است کودکانی که از مربیان خود آموزش‌ نیز در این باره دریافت می‌کنند کمتر دچار آسیب دیدگی می‌شوند.

کودکان فوتبالیست از چهار ایالت آمریکا در این مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد به سه گروه تقسیم شدند؛ 1- گروهی که مربی نداشتند، 2- گروهی که به آن‌ها تکنیک Heads up آموزش داده می‌شد. (در این تکنیک فوتبالیست‌ها یاد می‌گیرند که با بالا نگه داشتن سر و چشم‌ها از آسیب دیدگی ناحیه سر جلوگیری کنند.) 3- گروهی که از تکنیک Heads up و برنامه آموزشی فدراسیون فوتبال آمریکا استفاده کردند.

در بین 71 هزار و 262 ورزشکار حدود 370 مورد آسیب دیدگی گزارش شد. گروه 2 و 3 آسیب دیدگی کمتری نسبت به گروه یک داشتند. گروه اول به طور متوسط 7.32 مورد آسیب دیدگی در هر هزار نفر گروه دوم به طور متوسط 2.73 مورد آسیب دیدگی در هر 1000 نفر و گروه سوم به طور متوسط 0.97 مورد آسیب دیدگی در هر 1000 ورزشکار داشتند.

بیشتر آسیب دیدگی‌ها در افراد بین 11 تا 15 سال اتفاق افتاد. بیشتر تاثیرات آموزش‌های جلوگیری از آسیب دیدگی ناحیه سر در افرادی که سن بیشتری داشتند مشاهده شد. نتایج این تحقیقات در مجله ارتوپد منتشر شد.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: یافته‌های ما نیاز به افزایش آموزش به مربیان و تمرین جلوگیری از برخوردها در ورزشکاران را نشان می‌دهد.

منبع :