درمان کاهش فشار خون با طب سوزنی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا طی آزمایش طب سوزنی الکتریکی، برای اولین بار از طریق علمی تایید کردند که این روش پزشکی چین باستان برای بیماران مبتلا به فشار خون خفیف تا متوسط ​​مفید است.

درمان کاهش فشار خون با طب سوزنی

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا طی آزمایش طب سوزنی الکتریکی، برای اولین بار از طریق علمی تایید کردند که این روش پزشکی چین باستان برای بیماران مبتلا به فشار خون خفیف تا متوسط مفید است. 

تیم پزشکی دانشگاه کالیفرنیا نشان دادند که طب سوزنی الکتریکی چگونه می تواند فشار خون را تا ۶ هفته در افراد مبتلا به فشار خون بالا کاهش دهد. 

طب سوزنی الکتریکی شکلی از طب سوزنی است که از پالس های الکتریکی با شدت کم، از طریق ورود سوزن به نقاط خاص بر روی بدن، اعمال می شود. 

محققان می گویند که این یافته ها نشان می دهد که استفاده از طب سوزنی الکتریکی به طور منظم، در کنترل فشار خون و کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته در دراز مدت نقش موثری دارد. 

براساس نتایج این مطالعه، ۷۰ درصد بیماران تحت آزمایش، کاهش قابل توجهی را در فشار خون خود مشاهده نمودند. دانشمندان می گویند این تغییرات ۶ هفته دوام دارد.

منبع :