برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (4)

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (4)

در گرم‌ترین و پرنشاط‌‌ترین فصل سال قرار داریم و والدین به برنامه‌ریزی برای روزهای بدون مدرسه‌ی دانش‌آموزان می‌پردازند. رؤیای روز‌هایی پر از همراهی خانواده و دوستان، راحتی و آزادی و لبخند در سر همه‌ی دانش‌آموزان است. رؤیایی که گاهی باعث خداحافظی کردن آن‌ها با مدرسه تا زمان شروع سال تحصیلی بعد می‌شود. تابستانِ کم‌تحرک به لحاظ آموزشی باعث کاهش یافتن سطح توانمندی همه‌ی دانش‌آموزان در همه‌ی سطوح و درجه‌هاست. مطالعه‌ی حداقل 5/1 الی 2 ساعت در طول روز باعث نزدیک شدن دانش‌آموزان به شرایط آمادگی تحصیلی می‌شود.

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

تشویق برای نگارش خلاقانه:

نگارش خلاقانه، روشی مهم برای ارتقا دادن مهارت نگارش ادبی کودکان و نوجوانان است؛ روشی که در آن دانش‌آموز به طور هم‌زمان در حال انجام یک تفریح هوشمندانه و خلاقانه نیز هست. نگارش چند پاراگراف مختصر در طول هر هفته به دانش‌آموز کمک می‌کند تا از تخیل و مهارت خود برای خلق یک متن استفاده کند. نقش اولیا در این تمرین یک نقش حمایتی است. والدین می‌توانند با ارائه‌ی موضوعات خلاقانه برای نگارش‌های دانش‌آموزان به اجرای بهتر این تمرین کمک کنند. دانش‌آموزان می‌توانند از گنجینه‌ی واژگان خود برای خلق متون بهتر استفاده کنند و هم‌چنین با تغییر دادن ترکیبات واژگان به ساخت‌های ادبی جدید برای متن‌های خود برسند. یادگیری کلمات جدید از جمله مزایای دیگر این روش خلاقانه است.

منبع :