برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (3)

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (3)

در گرم‌ترین و پرنشاط‌‌ترین فصل سال قرار داریم و والدین به برنامه‌ریزی برای روزهای بدون مدرسه‌ی دانش‌آموزان می‌پردازند. رؤیای روز‌هایی پر از همراهی خانواده و دوستان، راحتی و آزادی و لبخند در سر همه‌ی دانش‌آموزان است. رؤیایی که گاهی باعث خداحافظی کردن آن‌ها با مدرسه تا زمان شروع سال تحصیلی بعد می‌شود. تابستانِ کم‌تحرک به لحاظ آموزشی باعث کاهش یافتن سطح توانمندی همه‌ی دانش‌آموزان در همه‌ی سطوح و درجه‌هاست. مطالعه‌ی حداقل 5/1 الی 2 ساعت در طول روز باعث نزدیک شدن دانش‌آموزان به شرایط آمادگی تحصیلی می‌شود.

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

تقویت مهارت درک مطلب:

با چند دقیقه تمرین روزانه در زمینه‌ی درک مطلب، گام بزرگی به سوی تقویت این مهارت در طول تابستان برداشته می‌شود. این متن‌ها می‌توانند از بین متون پیشنهادی توسط دبیر یا متن‌هایی که از نظر اولیا با روحیات دانش‌آموز متناسب هستند انتخاب شوند. همه‌ی دانش‌آموزان با همه‌ی سطوح مهارتی می‌توانند از مزایای این تمرین سودمند تابستانی بهره‌مند شوند. این تمرین باعث گسترش میزان درک استنتاجی دانش‌آموزان خواهد شد.


منبع :