برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (2)

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

برنامه‌ریزی برای تابستانِ غنی (2)

در گرم‌ترین و پرنشاط‌‌ترین فصل سال قرار داریم و والدین به برنامه‌ریزی برای روزهای بدون مدرسه‌ی دانش‌آموزان می‌پردازند. رؤیای روز‌هایی پر از همراهی خانواده و دوستان، راحتی و آزادی و لبخند در سر همه‌ی دانش‌آموزان است. رؤیایی که گاهی باعث خداحافظی کردن آن‌ها با مدرسه تا زمان شروع سال تحصیلی بعد می‌شود. تابستانِ کم‌تحرک به لحاظ آموزشی باعث کاهش یافتن سطح توانمندی همه‌ی دانش‌آموزان در همه‌ی سطوح و درجه‌هاست. مطالعه‌ی حداقل 5/1 الی 2 ساعت در طول روز باعث نزدیک شدن دانش‌آموزان به شرایط آمادگی تحصیلی می‌شود.

تابستان یک فرصت ایده‌آل برای تقویت مهارت‌های درسی برای همه‌ی دانش‌آموزان است؛ در حالی که همه‌ی زمان تابستان را هم صرف درس نکرده‌اند. رؤیای تابستان پرشور را نباید فراموش کرد.

تقویت مهارت‌های ریاضی:

درس ریاضی شاید درس مورد علاقه‌ی همه‌ی کودکان نباشد، اما در تقویت مهارت‌های ذهنی و هم‌چنین بهبود امر یادگیری بسیار مهم و مؤثر است. کار کردن بر روی تنها 3 الی 4 مسئله‌ی ریاضی در روز باعث می‌شود تا مهارت‌های دانش‌آموزان در این قسمت به طور مداوم به کار گرفته شود. این تمرینات باید چالشی برای ماهر شدن دانش‌آموز باشد. شاید کلیدی برای علاقه‌مند شدن هر چه بیش‌تر دانش‌آموزان به درس پراهمیت ریاضی نیز در همین تکنیک وجود داشته باشد. بر اساس سطح توانمندی دانش‌آموز، کتابِ تمرین مناسبی تهیه کنید و نوع حل تمرین را در تقویم آموزشی ثبت کنید. در صورت علاقه‌مند بودن دانش‌آموز به درس ریاضی می‌توانید تعداد تمرینات روزانه را افزایش دهید.

حل کردن این تعداد مسئله در روز باعث می‌شود تا مطالب آموخته‌شده در طول سال تحصیلی گذشته به‌خوبی تثبیت شده و دانش‌آموز برای سال بعد آماده شود، در حالی که نقایص یادگیری خود را در درس ریاضی به بهترین شکل برطرف کرده است.

منبع :