نوروز 96

سوم تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 6شهریور تمرین کنید

زیست شناسیدر فایل پیوست 50 سؤال متناسب با بودجه بندی آزمون 6 شهریور برای آمادگی شما طرح شده است.

فایل های ضمیمه
پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی