معیار چندتا از 10‌تا

این نوع هدف‌گذاری دانش‌آموز را نسبت به هم‌تراز‌های خود می‌سنجد؛ برای مثال در کدام درس از هم‌تراز‌های خود جلوتر یا در کدام درس‌ها عقب‌تر است.

معیار چندتا از 10‌تا

برای تعیین سطح دشواری سؤالات آزمون‌ها، هدف‌گذاری دانش‌آموزان و ارزیابی کلی از وضعیت دانش‌آموزان از معیار چندتا از 10‌تا استفاده می‌شود؛ یعنی به جای درصد، از 10 و گرد کردن استفاده می‌شود تا عمل سنجش بسیار ساده‌تر شود. دلیل استفاده از این معیار، کنترل سطح دشواری سؤالات آزمون‌های کنکور است. 

هم‌چنین در شرایط علمی دانش‌آموزان، تفاوتی برای مثال بین 66% و 75% دانش‌آموزان وجود ندارد و این معیار برای هر دو 7 تا از 10 تا می‌شود که برحسب شانس ممکن است دانش‌آموزی یک سؤال بیش‌تر یا کم‌تر جواب داده باشد.

این نوع هدف‌گذاری دانش‌آموز را نسبت به هم‌تراز‌های خود می‌سنجد؛ برای مثال در کدام درس از هم‌تراز‌های خود جلوتر یا در کدام درس‌ها عقب‌تر است؛ بنابراین این معیار می‌تواند ارزشی برای دلگرمی یا هشدار از وضعیت کلی دانش‌آموز باشد.