کتابی به رنگ و جنسِ طلا

این مسیر یک همراه می‌خواهد به نام کتاب خودآموزی؛ کتابی به رنگ و جنسِ طلا!

کتابی به رنگ و جنسِ طلا

روزهای گرم به‌سرعت سپری می‌شود و شور و هیجان تابستانه در چهره‌تان هم‌چنان موج می‌زند. فکر و ذکرتان معطوف به یک اتفاق است. فکرِ یک اتفاقِ واقع‌بینانه با مدیریتی مدبرانه و ذکرِ آن‌چه نگاهتان در گذشته در خود ثبت کرده است.

آینده هم نگاهش را به دستان شما دوخته است؛ دستانی که برگ‌های سرنوشت را یکی پس از دیگری ورق خواهد زد. پس این روزها آهسته‌تر قدم بردارید تا ضعف‌های کمین‌کرده در جاده‌ی موفقیت، آرامش سفرتان به سوی کسب یک نتیجه‌ی رؤیایی را بر هم نزند.

این مسیر یک همراه می‌خواهد به نام کتاب خودآموزی؛ کتابی به رنگ و جنسِ طلا!

کتاب خودآموزی در سریع‌ترین و بهترین زمان برای ثبت اشتباهات به کمکتان می‌آید و برای رفع آن قد علم می‌کند. این همت، همراهی شما را می‌طلبد. شما به کمک کتاب خودآموزی به ارزیابی و تحلیل دقیق‌تری می‌پردازید و در کوتاه‌مدت یعنی دو هفته مانده به آزمون بعد، حجمِ کمی از اشتباهات یا نکات کلیدی حاصل از آزمون را مرور و جمع‌بندی خواهید کرد.

پیشروی رمز این سفر یک ساله است و ارزیابی عملکرد به پایان مسیر، زیبایی دوچندان می‌بخشد. تا ایستگاه بعدی چیزی نمانده است. شک و تردیدها، بایدها و نبایدها و آن‌چه را شناسایی کردید با جدیت بیش‌تر دنبال کنید. کتاب طلایی برگه‌هایی طلایی دارد. برگه‌هایی از دست‌نوشته‌های خودِ شما به جنس طلا!

قدر این دست‌نوشته‌ها را بدانید.