سخت‌ترین کار انجام دادن کارهایی است که همه بلد هستند

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا از بین تعداد افرادی که در کنکور سراسری شرکت می‌کنند تعداد کمی موفق می‌شوند؟

سخت‌ترین کار انجام دادن کارهایی است که همه بلد هستند

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا از بین تعداد افرادی که در کنکور سراسری شرکت می‌کنند تعداد کمی موفق می‌شوند؟

آیا فکر کرده‌اید شما جزء کدام دسته خواهید بود یا برای موفقیت چاره‌ای اندیشیده‌اید؟

تمام دانش‌آموزانی که در کنکور سراسری شرکت می‌کنند دوست دارند که در بهترین رتبه و رشته پذیرفته شوند.

آیا تا به حال دلیل موفق نشدن بقیه را تحلیل و بررسی کرده‌اید؟

در رقابتی چند صدهزار نفری فقط دوست داشتن و زحمت کشیدن کافی نیست. در این میان کسانی موفق می‌شوند که درست زحمت کشیده‌اند؛ یعنی با برنامه درس خوانده‌اند. اولین قدم برای موفقیت، داشتن نظم و برنامه‌ای منظم است. این را همه می‌دانند ولی اغلب از آن غافل می‌شوند. این مصداق بارز جمله‌ی زیبای مهندس قلم‌چی است که سخت‌ترین کار انجام دادن کاری است که همه بلد هستند ولی انجام نمی‌دهند.

از همین الان برای موفقیت در آزمون‌ها برنامه‌ریزی کنید؛ چون کنکور مجموعه‌ای از آزمون‌های کوچک است و به قول آقای قلم‌چی کار را از همان بار اول درست انجام دهیم.