تابستان، فرصتی برای تمرین شیوه‌ی صحیح مطالعه

شیوه‌ی صحیح مطالعه، شیوه‌ای است که بیش‌ترین بازدهی را به دنبال داشته باشد. در تعیین و اندازه‌گیری میزان بازدهی، عواملی مدنظر است.

تابستان، فرصتی برای تمرین شیوه‌ی صحیح مطالعه

شیوه‌ی صحیح مطالعه، شیوه‌ای است که بیش‌ترین بازدهی را به دنبال داشته باشد. در تعیین و اندازه‌گیری میزان بازدهی، این عوامل مدنظر است:

میزان زمان صرف‌شده، تعداد دفعات مطالعه‌ی متن، میزان پاسخ‌گویی به سؤالات طرح‌شده از آن متن، میزان به‌خاطرسپاری مطالب، چگونگی یادآوری و بازیابی مطالب و هم‌چنین مدت‌زمان به‌خاطرسپاری در حافظه  و میزان فراموشی.

اکنون میزان بازدهی را در روش‌های مختلف مطالعه با هم مقایسه می‌کنیم:

روش‌های عادی مطالعه که از ابزار کمک‌آموزشی و سیستم یادداشت‌برداری استفاده نمی‌شود: حداکثر 20 درصد

روش علامت‌گذاری (مانند خط کشیدن زیر نکات مهم): 30 درصد بازدهی

خلاصه‌نویسی: 40 درصد بازدهی

مطالعه به شیوه‌ی سازمان‌دهی: نزدیک به 100 درصد بازدهی

بهترین و کامل‌ترین نوع یادگیری و مطالعه، سازمان‌دهی است. در این روش دانش‌آموز برای معنادار ساختن یادگیری، به مطالبی که قصد یادگیری آن‌ها را دارد نوعی چهارچوب یا ساختار سازمانی تحمیل می‌کند. یکی از راه‌های بسیار موفقیت‌آمیز سازمان‌دهی مطالب، استفاده از نقشه‌ی مفهومی است. در نقشه‌ی مفهومی، یادگیرنده، روابط میان مفاهیم را به صورت دیداری نمایش می‌دهد.

اصول اجرای نقشه‌ی مفهومی:

1- مشخص کردن عنوان مطلب

2- تمایز نکات اصلی از فرعی

3- محدودیت شاخه‌های اصلی (وقتی شاخه‌ها زیاد شد سعی می‌کنیم بر اساس وجوه مشترک، آن‌ها را طبقه‌بندی کنیم.)

4- به‌کارگیری علائم و قراردادها برای ایجاد اختصار و کمک به یادآوری مطالب مانند علامت برای کلمه‌ی  افزایش:

روش سازمان‌دهی و کشیدن نقشه‌ی مفهومی برای مطالب درس‌های مختلف، یکی از مهارت‌های مهم مطالعه است. بدیهی است برای این‌که فردی بخواهد در هر زمینه‌ای به مهارت برسد نیاز دارد که هم به دانش چگونگی آن عمل آگاهی داشته باشد و هم با تمرین‌های متوالی، آن دانش را به رفتار و عمل تبدیل کند.

تابستان فرصتی مناسب است تا بتوانید این مهارت را تمرین کنید.

منابع:

یادگیری خلاق، ف.شجری (1379)، نشر انجمن قلم ایران

روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش، علی‌اکبر سیف (1390)، نشر دوران