نگاهم به آینده، نگاهی خوش‌بینانه

عملکرد خوب شما در تابستان مانند تلاش زنبور عسل است که باید در ادامه‌ی مسیر هم مدیریت شود.

نگاهم به آینده، نگاهی خوش‌بینانه

روزهای گرم و خاطرات شیرین تابستان در حال سپری شدن هستند و کم کم عطر برگ‌های زرد پاییزی به مشام می‌رسد؛ روز‌هایی که پلی شدند برای رسیدن به آرامش امروز! برای این‌که خودتان را بهتر و بیش‌تر بشناسید و باور کنید.

انگار این فرایند رو به تکمیل شدن است.

با شروع سال تحصیلی جدید، با شور و شوق به استقبال اولین صفحات کتاب می‌روید و از این‌که چند قدم جلوتر از دوستان خود هستید لبخند بر لبتان ساری و جاری می‌شود و از خوشحالی به خاطر فهم بهتر و شیرین مباحث نفس عمیق می‌کشید. این همان راز برنامه‌‌ریزی درست است. آرامش خاطر برای روز‌هایی که هنوز چهره‌ی خود را نشان نداده‌اند. قطعاً نگاه شما به آینده یک نگاه خوش‌بینانه خواهد بود. آیا تا کنون به مدیریت زنبورها در فصل کار و تلاش در کندوی عسل دقت کرده‌اید؟ برای تکمیل فرایند، عجله در کارشان وجود ندارد. برای گم نکردن مسیر دقت می‌کنند و شانه‌های موم را به همان ترتیبی که ترسیم شده کامل می‌کنند. تلاش زنبورها آخر کارشان نیست. ملکه‌ی زنبورها این نظم را مدیریت می‌کند.

عملکرد خوب شما در تابستان مانند تلاش زنبور عسل است که باید در ادامه‌ی مسیر هم مدیریت شود.

این مدیریت شما هم حاصل همراهی با برنامه‌ی راهبردی است.

شهد گل‌هایی که در مسیر برای رسیدن هدف به جست‌وجوی‌شان هستید همان ابزار‌های موفقیت هستند که با انتخاب یک مجموعه‌ی مناسب در ادامه‌ی راه به آن نیاز دارید.

دفتر برنامه‌ریزی، کتاب خودآموزی، dvd مفهومی، کتاب آبی و فلش‌کارت و وب‌کارت از مهم‌ترین ابزار و منابعی هستند که عطر موفقیت‌تان را در فضای خانه و مدرسه پخش می‌کنند.