یاد بده، یاد بگیر

از آن روز تصمیم گرفتیم همین کار را انجام دهیم و در طول هفته روزی را برای رفع اشکال مشخص کرده بودیم و هر آزمون اشتباهات ما کم‌تر و کم‌تر می‌شود.

یاد بده، یاد بگیر

من و دوستم با هم کلاس ریاضی می‌رفتیم اما ریاضی من بهتر بود و او هم در درس علوم قوی‌تر بود. وقتی عصر جمعه بعد از آزمون برای گرفتن کارنامه رفتیم متوجه شدم درصد ریاضی من از او بیش‌تر شده و دوستم علوم را بیش‌تر از من زده است. پشتیبانم می‌دانست ما دو تا دوست هستیم. رو کرد به ما و گفت: «بچه‌ها چرا شما معلم‌بازی نمی‌کنید؟» ما که تعجب کرده بودیم گفتیم: «یعنی چه؟» گفت: «علی‌جان شما که ریاضی‌ات خوب است به ایمان ریاضی یاد بده و برایش رفع اشکال کن. ایمان هم که در علوم قوی‌تر است به تو ریاضی یاد بدهد. تو معلم ریاضی ایمان می‌شوی و ایمان هم معلم علوم تو می‌شود. این کار چند تا فایده دارد. اولاً با توضیح بیش‌تر بهتر یاد می‌گیری و از طرفی برای این‌که خوب توضیح بدهی به دنبال مطالب و نکات بیش‌تر می‌روی و خودت متوجه می‌شوی کجاها اشکال داری؛ از طرف دیگر ایمان درس علوم را به تو کامل یاد می‌دهد و این‌جوری هردوی شما بهتر و بهتر می‌شوید.»

از آن روز تصمیم گرفتیم همین کار را انجام دهیم و در طول هفته روزی را برای رفع اشکال مشخص کرده بودیم و هر آزمون اشتباهات ما کم‌تر و کم‌تر می‌شود. تصمیم داریم از پدر و مادرمان هم در بقیه‌ی درس‌ها کمک بگیریم. شما هم امتحان کنید. معلم‌بازی خیلی لذت‌بخش است.