از طبیعت بیاموز

شما نیز که نهایت مخلوق خدایی مسیر زندگی‌ات را بر پایه‌ی تلاش بگذار که نهایت آرامش از آن تو خواهد بود.امروز برو به طبیعت. بنگر تلاش و سخت‌کوشی را.

زندگی را بیاموز از آن که چگونه یک درخت خشکیده را باران و آفتاب و خاک سبز کرد یا قطره‌ی کوچک باران، سنگ سخت را شکافته و چگونه قطره‌ها با هم جمع شده و در رود جاری می‌شوند.

وقتی لابه‌لای صخره‌ها می‌گذرند آهنگ دلنشین آن‌ها هر عابری را به خود جلب می‌کند و لحظه‌ای درنگ می‌کند تا به صدای رود گوش دهد.

در کنارش درختان سبز می‌شوند و بلبلان سرود شادی سر می‌دهند.

گل سرخی را بنگر که با چه شوقی سر از خاک تیره بر می‌دارد و به آفتاب سلام می‌گوید. همه و همه مسیری که برای‌شان مقدر است می‌روند و سختی برای‌شان معنا ندارد.

شما نیز که نهایت مخلوق خدایی مسیر زندگی‌ات را بر پایه‌ی تلاش بگذار که نهایت آرامش از آن تو خواهد بود.