از طبیعت بیاموز

شما نیز که نهایت مخلوق خدایی مسیر زندگی‌ات را بر پایه‌ی تلاش بگذار که نهایت آرامش از آن تو خواهد بود.

از طبیعت بیاموز

امروز برو به طبیعت. بنگر تلاش و سخت‌کوشی را.

زندگی را بیاموز از آن که چگونه یک درخت خشکیده را باران و آفتاب و خاک سبز کرد یا قطره‌ی کوچک باران، سنگ سخت را شکافته و چگونه قطره‌ها با هم جمع شده و در رود جاری می‌شوند.

وقتی لابه‌لای صخره‌ها می‌گذرند آهنگ دلنشین آن‌ها هر عابری را به خود جلب می‌کند و لحظه‌ای درنگ می‌کند تا به صدای رود گوش دهد.

در کنارش درختان سبز می‌شوند و بلبلان سرود شادی سر می‌دهند.

گل سرخی را بنگر که با چه شوقی سر از خاک تیره بر می‌دارد و به آفتاب سلام می‌گوید. همه و همه مسیری که برای‌شان مقدر است می‌روند و سختی برای‌شان معنا ندارد.

شما نیز که نهایت مخلوق خدایی مسیر زندگی‌ات را بر پایه‌ی تلاش بگذار که نهایت آرامش از آن تو خواهد بود.