یک توپ دارم قلقلیه

الان چند سالی است که من کانونی‌ام و هر بار بعد از آزمون بررسی آزمون را انجام می‌دهم و نکات را می‌نویسم و هر جا خسته می‌شوم زیر لب می‌گویم: «یک توپ دارم قلقلیه»

یک توپ دارم قلقلیه

سال اول که در کانون ثبت نام کرده بودم بعد از تمام شدن آزمون بلند شدم که پاسخ‌برگ را بدهم و پاسخ‌نامه را بگیرم. پشتیبانم رو کرد به من و گفت: «عزیزم! ارزیابی آزمون یادت نرود. نکات را یادداشت کن و دفعه‌ی بعد با خودت همراه بیاور تا با هم آن را بررسی کنیم.»

من هم گفتم: «خیلی سخت سخت و بیهوده‌ای است. تازه حافظه‌ی من حرف ندارد؛ کافی است یک دور به جواب‌ها نگاه کنم تا همه چیز یادم بیاید.» پشتیبانم خندید و گفت: «عزیزم! می‌توانی یک شعر از کتاب فارسی امسال را بخوانی؟» من هر چه فکر کردم یادم نیامد. گفت: «حالا یک توپ دارم قلقلی را بخوان» و من شروع کردم تند تند خواندم. با لبخندی گفت: «عزیزم! دیدی از بس آن را تکرار کرده‌ای ملکه‌ی ذهنت شده و دیگر یادت نمی‌رود. درس و سؤالات نیز همین است. باید آن‌ها را آن‌قدر تکرار کنی تا بتوانی فوراً جواب سؤالات را پیدا کنی. پس باید برای تکرار کردن، آن‌ها را جایی یادداشت کنی.»

الان چند سالی است که من کانونی‌ام و هر بار بعد از آزمون بررسی آزمون را انجام می‌دهم و نکات را می‌نویسم و هر جا خسته می‌شوم زیر لب می‌گویم: «یک توپ دارم قلقلیه»

مطالب مرتبط