پدر و مادر؛ پشتیبان در خانه

این همراهی مختص اولیای با مدارج تحصیلی بالا نیست و هر پدر و مادری با هر سطح علمی می‌تواند با کارهای ساده و ضروری، فرزندشان را هدایت کنند و پذیرش کامل این توسط فرزند مهم است.

پدر و مادر؛ پشتیبان در خانه

در دنیای امروز اولیا علاوه بر تأمین نیازهای اولیه و ایجاد زمینه‌ی مناسب تحصیل برای فرزندانشان وظیفه‌ی همراهی او را به عهده دارند. بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی این است که پشت یک فرزند موفق پدر و مادری است که همواره در کنار او بوده‌اند و هستند و تمام مراحل کنکور و تحصیل را مانند یک مشاور همراهی می‌کنند.

این همراهی مختص اولیای با مدارج تحصیلی بالا نیست و هر پدر و مادری با هر سطح علمی می‌تواند با کارهای ساده و ضروری، فرزندشان را هدایت کنند و پذیرش کامل این توسط فرزند مهم است.

صحبت کردن در مورد مسائل روزانه و نحوه‌ی چیدمان درست مطالب، بررسی اولیه‌ی کارنامه‌ی آزمون، کمک به پیش‌بینی ساعت مطالعه‌ی مورد نیاز، ارزیابی دفتر برنامه‌ریزی و درصدهای به‌دست‌آمده، هدف‌گذاری برای آزمون بعد، ارزیابی آزمون و بررسی اشتباهات آن و از همه مهم‌تر دلگرمی به فرزندان در عصر جمعه‌ی آزمون و جمله‌ی «تو می‌توانی» کارهای فوق‌العاده تأثیرگذار در موفقیت فرزندان هستند.