الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (6)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید.

الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (6)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید. بسیاری از دانش‌آموزان موفق، عادت‌های مطالعاتی خوبشان را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک مطالعه‌کننده‌ی موفق لازم است با برخی از این عادت‌های مطالعاتیِ خوب آشنا شوید.

اولویت‌بخشی به تکالیف زمان‌بر:

آن بخش از تکالیف و مطالعات شما که به نظرتان پیچیده‌تر و زمان‌بر هستند به بخش‌هایی از زمان‌های مطالعاتی منتقل کنید که در آن بازه بیش‌ترین آمادگی و تمرکز را دارید. با این روش هم در زمان مطالعه کیفیت بیش‌تر و بهتری به دست خواهید آورد و هم احساس درونی‌تان نسبت به پیچیدگی یا دشوار بودن مطلب تا حدی تعدیل می‌شود. آیا می‌توانید تصور کنید که وقتی خسته هستید و تمرکز ندارید، یک مطلب طولانی و پیچیده را مطالعه کنید؟


منبع :