الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (3)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید.

الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (3)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید. بسیاری از دانش‌آموزان موفق، عادت‌های مطالعاتی خوبشان را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک مطالعه‌کننده‌ی موفق لازم است با برخی از این عادت‌های مطالعاتیِ خوب آشنا شوید.

عدم مطالعه‌ی بیش از حد در یک بازه‌ی مطالعاتی:

اگر به مطالعه‌ی بیش از حدِ معمول در یک بازه‌ی مطالعه‌ی روزانه اقدام کنید، علاوه بر خستگی برای بازه‌های مطالعاتی بعد، با کمبود بازده مطالعه‌ی درسی نیز روبه‌رو خواهید شد. برای عبور از این وضعیت، حجم مطالعه در هر بازه را متعادل کرده و در مقابل به تعداد این بازه‌ها اضافه کنید. زمان هر بازه باید با شرایط درس مطابقت داشته باشد. وجود زمان استراحت کوتاه در بین این بازه‌های مطالعاتی، به تجدید قوای ذهنی کمک فراوانی خواهد کرد.


منبع :