الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (1)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید.

الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (1)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید. بسیاری از دانش‌آموزان موفق، عادت‌های مطالعاتی خوبشان را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک مطالعه‌کننده‌ی موفق لازم است با برخی از این عادت‌های مطالعاتیِ خوب آشنا شوید.

طرح و نقشه برای داشتن دوره‌ی زمانی ویژه‌ی مطالعه:

دوره‌ی زمانی مطالعاتی، تعریف زمانی از روز است که در آن به انجام فعالیت‌های مرتبط با درس و آموزش و فرایند‌های آموزشی می‌پردازید. فعالیت‌هایی نظیر مطالعه‌ی اولیه‌ی درس‌ها، انجام تکالیف روزانه، آماده شدن برای امتحان‌های هر درس و... .

وقت‌شناس بودن یک ویژگی بسیار راهبردی برای رسیدن به موفقیت است. طراحی برنامه و پایبندی به اجرای برنامه‌های مطالعاتی برای هر بازه‌ی مطالعه، فعالیتی بر مبنای همین ویژگی وقت‌شناسی است که طبیعتاً منجر به کسب موفقیت خواهد شد.

منبع :