رسیدن به قله‌ی هدف

برنامه‌های کانون و ایستگاه‌های جبرانی مانند ایستگاه‌هایی است که زمان انرژی گرفتن شماست تا از همتایان خود عقب نمانید.

رسیدن به قله‌ی هدف

تا به حال به همراه گروه کوهنوردی به قله‌ای صعود کرده‌ای؟ روش کار به این طریق است که ابتدا مدیران گروه یک هدف را مشخص می‌کنند و تمام مسیرهای رسیدن به قله و سختی و ناهمواری راه و جایگاه‌های استراحت و بازیابی انرژی برای ادامه‌ی مسیر و جلوگیری از خستگی افراد و شرایط آب‌وهوایی را بررسی می‌کنند تا روز خوبی برای افراد ایجاد کنند.

شرکت‌کننده‌ها نیز موظف هستند کفش و وسایل کوهنوردی همراه داشته باشند و در کل مسیر هیچ گاه تک‌روی نکنند و تا صعود نهایی، به سرپرست گروه اعتماد کامل داشته باشند و تمام کل مسیر به حرف‌های سرپرست گروه با جان و دل گوش دهند. کنکوری‌ها نیز مسیر کنکور را در کنار برنامه‌های کانون تا رسیدن به قله‌ی هدف طی می‌کنند.

برنامه‌های کانون و ایستگاه‌های جبرانی مانند ایستگاه‌هایی است که زمان انرژی گرفتن شماست تا از همتایان خود عقب نمانید.

ابزارهای کانون و منابع استاندارد نیز که هر کدام در مکانی از این مسیر الزامی است، هیچ یک جایگزینی برای دیگری نیستند.

برای رسیدن به قله‌ی هدف و برافراشتن پرچم موفقیت، گام‌ها را قوی و محکم بردار. از طرفی افراد شرکت‌کننده باید اعتماد کافی به برنامه‌‌ی راهبردی داشته باشند؛ زیرا برنامه‌ای است که بر اساس منطق و نگرش عمیق طرح‌ریزی شده است.