دین و زندگی را بیش‌تر بشناسیم

سومین درس از دفترچه‌ی سؤالات عمومی کنکور به دین و زندگی اختصاص دارد. ضریب این درس 3 بوده و 25 سؤال از مباحث دین و زندگی دوم و سوم دبیرستان و دین و زندگی سال چهارم را شامل می‌شود.

دین و زندگی را بیش‌تر بشناسیم

سومین درس از دفترچه‌ی سؤالات عمومی کنکور به دین و زندگی اختصاص دارد. ضریب این درس 3 بوده و 25 سؤال از مباحث دین و زندگی دوم و سوم دبیرستان و دین و زندگی سال چهارم را شامل می‌شود. در نگاه اول شاید این طور تصور شود که این درس مطلقاً حفظی است، اما حقیقت آن است که سؤالات طرح‌شده از این درس بسیار مفهومی است. به‌ویژه در بخش آیات که مورد توجه طراحان قرار دارد.

برای موفقیت در کنکور شما به نمره یا درصد این درس نیاز خواهید داشت؛ زیرا طبق آمار معمولاً میزان پاسخ‌گویی به سؤالات این درس، از سایر درس‌ها بیش‌تر است. پس اگر می‌خواهید از قافله عقب نمانید، دین و زندگی را فراموش نکنید.

به خاطر سپردن نکات زیر، به افزایش کیفیت در مطالعه‌ی درس دین و زندگی منجر خواهد شد:

1- اگر می‌خواهید در این درس نمره بیاورید، آیات را جدی بگیرید.

2- پیام آیه را بفهمید و سپس حفظ کنید. چه بهتر که هر آن‌چه از پیام آیه متوجه شدید، در کنار آن یادداشت کنید.

3- آیه‌ها در راستای موضوع متن درس هستند. پس درک هدف و موضوع یک درس، درک آیه‌های آن درس را نیز به دنبال خواهد داشت.

4- در آیات باید این‌که چه کسی، چه چیزی را به چه کسی گفته است، حفظ کنید.

5- آیات قرآن تنها دربردارنده‌ی یک پیام نیستند. این منجر به قرابت معنایی می‌شود که گاهی در تست‌ها با آن مواجه می‌شویم. پس آیه‌هایی را که دربردارنده‌ی پیامی مشترک هستند، (به‌ویژه وقتی از درس‌های مختلف هستند) دسته‌بندی کنید.

6- متن درس دربردارنده‌ی مفاهیم دینی است که باید این مفاهیم را متوجه شوید و این اولویت دارد؛ اما در مرحله‌ی دوم باید کلمات کلیدی موجود در متن درس را به همان شکلی که هست خوب حفظ کنید. به‌ویژه احادیث که باید کلمه به کلمه‌ی آن حفظ شوند.

7- کلماتی مثل اولین، آخرین، مهم‌ترین، بهترین و... بسیار مهم هستند و در تست‌ها فراوان دیده می‌شوند.

8- از بیش‌تر بدانیدها طبق قانون به طور مستقیم سؤال نخواهد آمد؛ اما خواندن روزنامه‌وار آن‌ها می‌تواند به ما در شناخت مفاهیم درس کمک کند.

9- خلاصه‌نویسی کنید. مطالب این کتاب پرحجم است. ابتدا بهتر است آن‌ها را فشرده کنید و سپس دریافت کنید.

10- هیچ گاه به محض خواندن این درس مستقیم به سراغ تست‌ها نروید. اگر خیلی مشتاق محک زدن خود هستید، سؤالات تشریحی کار کنید. حداقل 24 ساعت بعد، تست زدن را شروع کنید.

11- مطالعه‌ی این درس را به صورت پوششی انجام دهید و زمان مطالعه‌ی آن را در هفته پخش کنید. این‌که شما 1 روز مانده به آزمون یک‌جا این درس را می‌خوانید و ازقضا نتیجه نیز می‌گیرید، نشان از عملکرد درست شما نیست. حلقه‌ی مفقود در این فرایند، سپرده شدن صحیح مطالب به حافظه‌ی بلندمدت است. نتیجه‌ی آزمون‌های جامع عملکرد واقعی شما را نشان می‌دهد.